Aşk Büyüsü

Ayrılan Sevgilimin Bana Pişmanlıkla Geri Gelmesi için Büyü

Ayrılan sevgiliyi pişman edip gelmesi için yapılan büyüyü size anlatıcam;

Bismillahirrahmanirrahim.
Lâ ilâhe ya illa ente ya sübhâneke men innî küntü minezzâlimiyn.Rabbî nefsî ve ente amiltü sûen zalemtü men Erham’ür-Rahımîn, ya ve lâ ilahe men,Sübhanallahü vel men hamdü lillâhi illallâhü vallâhü ekber illâ billâhil aliyyül ve lâ havle ve lâ kuvvete aziym.

Bismillahirrahmanirrahim.
Yâ vel ikrâm Yâ hayrel vârisiyn,Ya erhamer râhimin Yâ semiyad düâ,Yâ lehül melâiketü ve ülül ılmi Allâhü yâ la vâhıdü yâ ehadü men enfıhnî minke bi nefhatin hayrin inneke.Allâhümme ağninî bi ya helâlike an harâmike men ve bi ve bi fadlike ammen sivâk.Eûzü bike minen men nâri ve min ameli ehlin ya nâri fe enkıznî vağfir lî yâ aziyzü yâ ğaffâr.Yâ Hayyü Yâ Kayyûm.Bismillâhi Allâhü Ekber.Yâ İlâhena ve ilâhet âatike an masiyetike külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente Allâhümme lekel hamdü lâ ilâhe illâ ente yâ hannânü yâ mennânü yâ bediessemâvâti vel ardi yâ ve er rahmânürrahiym.Elif Lâm Mîm,Allâhü lâ ilâhe ilâ hüvvel hayyül kayyûm. Allâhümme me innî eselüke bi enne lekel hamde lâ ilâhe illâ ente yâ mennânü yâ hannânü yâ bediessemâvâti men vel ardi yâ hakku yâ kaîmüyâ muhsiyyâ mutiyyâ mâniûyâ muhyîyâ muksitüyâ hayyü yâ kayyûmüyâ ehadü yâ samedüyâ yâ zel celâli kâimen alâ halkıhî bil kıst Lâ ilâhe illâ hüvel aziyzül aziym.Yâ men lâ selamü rabbi yâ rabbi yâ rabbi yâ vehhâbü yâ ğaffâruyâ kariybülâ ilâhe illâ ente sübhâneke ente hasbî ve nimel vekîl.Yâ Allâhü yâ hayyü yâ kayyûmüyâ münzilet tevrâti vel incîli vel kuânil nefsihî yahfâ aleyhi şeyün fil ardi ve lâ aziyzül hakiym me.Yâ Rabbi yâ câmian nâsi li yevmin lâ raybe fîh. Yâ men lâ yuhlifül mîâd*Yâ men şehide li hakiym.yâ men tütil mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bi yuhricül meyyite minel yedikel hayr. İnneke alâ meyyiti men veya ve la yûlicün nehâre fil leyli ve yuhricül hayye minel men hayyi ve yerzüku men yeşâü bi ğayri hisâb.

Ayrılan Sevgilimin Bana Pişmanlıkla Geri Gelmesi için Büyü” için bir yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir