Aşk Büyüsü

Bağlılık için Çok Etkili Büyü Yapma

Kendini sevdirme aşık etme gibi konular için yapılan güçlü çalışmalardır. Bağlamak için yapılan büyüler bu yönde etkin tılsım veya dua yöntemleri sayesinde yapılır. Doğum bilgileri ya da resimle hazırlanan çalışmalar da bulunur.

Aşağıda gelen Ayet-i Kerimeler …. mürekkebi ile Arabi ayın ilk ….sabahı Zuhal saatinde yazılır.Sağ kolda taşınır.Kimin niyetine hazırlanmışsa derin bir aşk ve heyecanla taşıyan kişiye bağlanmış olur.
Ayetler şunlardır;
Bismillahirrahmanirrahim
Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni ve li tusnea ala ayni
İz temşi uhtüke fetekulü helş edüllüküm ala men yekfülühü fe raca’nake ila ümmike key tekarra aynüha ve la tahzenve katelte nefsen fe necceynake minel ğammi ve fetennake fütuna
Yühibbunehüm kehubbillah, Vellzine amenu eşeddü hubben lillah
Züyyine lin nasi hubbüş şehevati minen nisai vel benine vel kanatiyril mükantarati minez zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel hars, zalike metaul hayatid dünya, vallahü indehu husnül meab
kiramen katibine ya’lemune ma yafalun
Allahümme heyyic kalbi ve akli fülan ala hubbi fülaneh.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir