Aşk Büyüsü

Kocamın Bana Güvenmesi İçin Büyü

Latifeyi Esma-i Hüsna’dan şu isimler meydana getirmekte olup, mülk ve melekut alemi ile kadere ait bulunan sırların manasını içinde bulunduran, gerek alemi ulviden, gerekse alemi süfliden gelebilecek her türlü bela ve kazlara karşı, eşinizin size güven duyması niyetiyle okunur. Bir kimse, bile bile haram yemediği halde isimlerin zikrine devam ederse, bizzat zikreden kimse, kendi şahsında çok büyük manevi gelişmeleri tesbit eder. Cenab-ı Hakk’ın bir kısım sırlarına erişinin idrakı içinde bulunur. Fakat ulaşılan bu dereceleri, kendi gayretinden değil, doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk’ın lütfundan bilmek şarttır. Böyle yapan kimseye bütün varlık hayranlık ve teslimiyet gösterir. Hiçbir kimse, bu kimseden ilgisini kesemez. Bir kimse herhangi bir zalimin zulmünden çekiniyorsa, bu latifeye dahil isimlerle zulmün giderilmesi için Allahü Teala’ya dua ve niyazda bulunursa, en kısa zamanda Cenab-ı Hakk, o kimsenin zulmüne nihayet verir ve mazlum olan kimse korktuğu zulümden kurtulur. Bu latifenin temsil ettiği isimler şunlardır:

El-Muhyî, el-Mümît, el-Kâbıd, el-Bâis, el-Vâris, eş-Şâfi, el-Berrü, el-Evvel, el-Âhır, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Kuddûs, lem yelid velem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir